Organisatorisk och social arbetsmiljö ett viktigt område

Hur är situationen på din arbetsplats? Din sociala och organisatoriska arbetsmiljö är av oerhört stor betydelse för det allmänna välbefinnandet. Det finns också juridik som reglerar den här typen av potentiell problematik, och den kan det vara bra att vara uppdaterad kring. För mer information, klicka här.

Så vad innebär begreppet social och organisatorisk arbetsmiljö? I korthet handlar det om att begreppet beskriver dynamiken kring de personer du har på din arbetsplats. Det personer du har runt omkring dig när du arbetar är din arbetsmiljö i det här sammanhan​​​​​get, helt enkelt. Här finns det naturligtvis mycket problematik som kan uppstå, oavsett om konflikter eller liknande sker mellan anställda eller gentemot en chef.

Det finns ett gammalt klyschigt uttalande som faktiskt har mycket substans: "Du är summan av de fem personer du umgås mest med". Dramatiskt kanske, men inte utan poäng. Vi spenderar oerhört mycket tid tillsammans med andra människor, tillsammans med deras värderingar och med de sociala interaktioner som man har med just dem.

Den sociala arbetsmiljön är av stor vikt

Vi är trots allt sociala varelser, och detta påverkar oss i alla aspekter av våra liv: vår familj, våra vänner, och inte minst när det gäller arbetskamrater. Social och organisatorisk arbetsmiljö ger ett juridiskt ramverk för den typen av situationer som har med detta att göra. Det reglerar bland annat vad som räknas som diskriminering på en arbetsplats, vilka åtgärder man då bör ta och hur man bör jobba förebyggande för att detta inte ska uppstå.

Att läsa in sig på området kan vara nyttigt och kan göra dig väl rustat inför ett långt arbetsliv som förhoppningsvis ska innebära minimalt med dysfunktionalitet på din arbetsplats. Att veta sina rättigheter och vilka juridiska möjligheter som finns ger dig bättre självförtroende ute i arbetslivet. Detta kan vara till ovärderlig hjälp.​​