Taktila ledstråk för offentliga miljöer

Taktila ledstråk är ofta något man kan se ute i det offentliga. Dessa sätts upp för att underlätta och vägleda på ett bra sätt. Det är främst för de som har en synskada, nedsatt syn eller som är blinda. När något är taktilt så innebär det att man kan känna sig fram och få information på det sättet. Ordet taktil är alltså en beskrivning för överföring av information eller känsla vid beröring. Information som avläses taktilt är till exempel blindskrift.

Det finns även då taktila ledstråk i stål, aluminium, gummi med mera, som är en form av kontrastmarkering. Man sätter upp dessa för att påvisa en förändring. Om det kanske är en trappa, en brygga, en perrong och så vidare. Det gör det lättare för de som inte kan se så bra eller inte ser alls att veta var de är och hur de ska ta sig fram.

Bra med ledstråk som är taktila

Med taktila ledstråk kan den som är synskadad eller blind enklare ta sig fram på egen hand i samhället. Taktila ledstråk har olika former och konstraster som man känner av med händerna. På det sättet får man information om var man är eller om det är något som så att säga händer, som nivåskillnad till exempel. Känseln är det sinne som blinda och synskadade får förlita sig på. Då är det viktigt att det finns ledstråk som är taktila ute i samhället och i det offentliga. Dessa sätts oftast upp på tågstationer, sjukhus, bryggor, trottoarer, trapphus men kan även sättas på andra platser.

Då de har särskilda mönster och upphöjningar så ger de rätt information för de som får använda sig av känseln för att ta sig fram. Den som har behov av att köpa taktila ledstråk kan göra det hos Taktil Profil.